Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2022 r. KTK Polska sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów objętych sankcjami gospodarczymi, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). oraz zastosowywano wobec spółki sankcje polegające na zamrożeniu wszelkich środków finansowych oraz zasobów gospodarczych.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą sankcyjną oraz wydaną na jej podstawie decyzją, zdaniem spółki bezpodstawnie, spółka zaprzestała sprzedaży oraz dostaw węgla, w tym dostaw na rzecz gospodarstw domowych. Spółka, wobec braku możliwości dysponowania towarem nie ma możliwości zrealizowania złożonych zamówień, w tym zamówień złożonych przez konsumentów, pomimo wpłaconych przez nich przedpłat. Decyzja ta uniemożliwia zwrot klientom wpłaconych przedpłat, jak również uregulowanie, bez winy KTK Polska sp. z o.o. zobowiązań sprzed 25 kwietnia 2022 r. jak również zobowiązań bieżących.

Ponadto wskazujemy, iż w ocenie KTK Polska umieszczenie spółki na polskiej liście sankcyjnej jest nieuzasadnione i postawiło ponad 100 polskich pracowników oraz polskich kontrahentów w bardzo trudnej sytuacji finansowej i gospodarczej. KTK Polska funkcjonuje na polskim rynku od 2012 r., działamy zgodnie z polskim prawem, płacąc w Polsce podatki oraz inne należności publicznoprawne. Spółka od początku jej funkcjonowania nie wypłacała dywidend wspólnikowi, jak również nie płaciła podatków w Federacji Rosyjskiej.

KTK Polska sp. z o.o wyraża ubolewanie oraz niepokój w związku z wydaną decyzją oraz jej konsekwencjami, w szczególności z uwagi na polskich pracowników oraz polskich kontrahentów, z którymi spółka współpracuje od lat.

Jednocześnie informujemy, iż KTK Polska sp. z o.o. podjęła stosowne kroki prawne celem ochrony swoich interesów, interesów pracowników spółki, jak również jej polskich kontrahentów oraz uregulowania wszelkich zobowiązań.


Z poważaniem,
Ivan Gepting - Prezes Zarządu

Od dziesięciu lat naszej działalności na polskim rynku importujemy, przewozimy i dostarczamy produkt najwyższej jakości. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest jakość naszych produktów dlatego podlegają one stałemu monitoringowi laboratorium SGS Polska oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Wegla.

Pozytywne wyniki testów zostały nagrodzone certyfikatami bezpieczeństwa ekologicznego oraz licznymi atestami poświadczającymi o ich jakości i wydajność.

 

ecoProdukt najwyższej jakości to nie tylko certyfikaty, ale i odpowiedzialność za środowisko. Utrzymywanie najwyższych standardów produktu zapewnia niską emisję pyłów i szkodliwych gazów. Produkt o właściwej charakterystyce oraz wysokich parametrach grzewczych to także bardziej efektywne ogrzewanie a co za tym idzie oszczędności przekładające się na pozytywne opinie naszych Klientów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatami naszych produktów:

0-25-ktk-mix
ekogroszek-luz
kostka
orzech